Välkommen till Simple School Reports

Simple School Reports är ett skolsystem för mindre skolor. Driver man en mindre skola finns det risk att man betalar mycket pengar för en skolplattform som har mängder av funktionalitet som man inte behöver eller använder. Eller kanske tvingas förlita sig på manuell hantering i delade dokument som fylls i och man får meddela vårdnadshavare på egen hand när det behövs.

Simple School Reports är uppbyggd i moduler där kärnan är hantering av frånvaro, både för lektioner och dagsfrånvaro. Men man är inte låst av att behöva använda det för att kunna använda andra moduler. Den mest populära modulen är betygsregistreringsmodulen där lärare själva kan registera betyg på skolämnen de ansvarar för och systemet tar hand om resten att generera dokument och betygskatalog. Det finns även andra moduler. Läs mer om modulerna här.

Här följer en kort introduktion/demostration av Simple School Reports.

Samtliga demofilmer som också kan användas som hjälpfilmer i Simple School Reports hittar du på /demofilmer

Tveka inte att kontakta mig om du har frågor eller vill veta mer. Kontaktformulär.

Väl mött

Anders Mosshäll
Skapare av Simple School Reports