Demofilmer

Se närvarostatistik för en period

Modul
Närvaroanalys för period

Denna film går igenom hur du som administratör hittar närvarostatistik över en period samt hur du ser sammanställningar för frånvaro utifrån procentuella grupperingar. Kräver utökad modul.