Demofilmer

Lägg till/hantera lärare och andra användare

Modul
Simple school report kärna

Denna film går igenom hur man lägger till och hanterar lärare och andra användare. På slutet av denna film visas hur man i efterhand kan skicka ut inloggningsinstruktioner, t.ex. till nya användare som aldrig loggat in tidigare.

Rollbeskrivningar

Modul
Simple school report kärna

Denna film går igenom roller och vad de innebär.

Dagsfrånvaro

Modul
Simple school report kärna

Denna film går igenom hur dagfrånvaro registreras av skolpersonal.