Demofilmer

Statistik för elev

Modul
Simple school report kärna
Betygsstatistik
IUP-registrering
Registering av skriftliga omdömen

Denna film går igenom vad du kan se för statistik för elever.

Betygsstatistik

Modul
Betygsstatistik

Denna film går igenom hur man tar fram statistik för betygsregistreringar. Kräver utökad modul.