Demofilmer

Statistik för elev

Modul
Simple school report kärna
Betygsstatistik
IUP-registrering
Registering av skriftliga omdömen

Denna film går igenom vad du kan se för statistik för elever.

Registrera IUP

Modul
IUP-registrering

Denna film går igenom hantering av IUP. Kräver utökad modul.

Hantera IUP-mål

Modul
IUP-registrering

Denna film går igenom hantering av IUP-mål. Kräver utökad modul.