Moduler

Här finner du en lista av de moduler som finns tillgängliga i Simple School Reports.

Simple School Reports Kärna ligger all grundfunktionalitet och är därför inte valfri. Kärnmodulen kostar 7900 SEK + moms. Övriga moduler är valfria och har ett grundpris på 4800 kr + moms. Minimoduler har ett grundpris på 1800 kr + moms. Oavsett vilka moduler man väljer så gäller en kostnad på 2500 kr + moms per läsår för grundläggande drift av Simple School Reports.

Om Simple School Reports beställs med flera moduler samtidigt kan viss rabatt ges beroende på antal moduler som önskas. Kontakta Anders Mosshäll för offert här.

Om det finns önskemål på ny funktionalitet så går det i de flesta fall att ordna genom att en ny modul skapas. Denna lista på moduler uppdateras så fort nya moduler finns tillgängliga.

Simple School Reports Kärna

Kärnmodulen innefattar grundläggande funktionalitet för att kunna skapa elever, lärare och andra användare. I denna modul finns även inkluderat möjlighet att skicka ut mail till vårdnadshavare, registrera närvaro på lektioner samt registrera frånvaro för hela eller delar av dagar.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

Bonustimme

Bonustimme är modul för koncept att kunna återta missad lektionstid på grund av ogiltig frånvaro. Bonustimme är ett ämne som man lägger in på en kurs och närvarotid på dessa lektioner minskar elevens totala ogiltiga frånvaro i statistiken i systemet.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

Login för vårdnadshavare

I denna modul kan man göra det möjligt för vårdnadshavare att logga in på Simple School Reports och t.ex. anmäla frånvaro. Som vårdnadshavare kan man också se statsitik för närvaro/frånvaro samt även sammanställning av information från vissa andra moduler. T.ex. betygsstatistik eller IUP.

Det är möjligt att låsa ner inloggning för enskilda eller alla vårdnashavare även om man har denna modul installerad.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

Betygsregistrering

I denna modul kan man som administratör i Simple School Reports sätta upp omgångar för betygsregistrering. Man anger där betygssättande lärare för de ämnen man vill ha aktiva och lärare kan då själva registrera betyg bara i de angivna ämnena. Genom en enkel knapptryckning kan därefter betygsdokument generas och laddas ner.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

Betygsregistrering - omdömen

Denna modul är en påbyggnad av modulen betygsregistrering och kan inte användas enskilt. I denna modul har man möjlighet att inom omgångar för betygsregistrering även lägga in omdömmen i from av "Godkänd" och "Ej godkänd" och de sammanställs enligt samma princip som betygsdokument, dock utan enskilda elevers betygsdokument. De finns även tillgängliga för betygsstatistik. Är lämpligt att använda i fall man vill dokumentera omdömen för årskurser som inte innefattar krav på betygsdokument.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

Betygsstatistik

Denna modul är en påbyggnad av modulen betygsregistrering och kan inte användas enskilt. I denna modul kan man skapa grafer och tabeller för betyg. Man kan jämföra olika årskurser, ämnen och betygsomgångar och man får stora möjligheter att ta fram precis de betygsstatistikunderlag man vill ha. Lämpligt för att ha med som underlag i kvalitetsrapporter eller i samband med skolinspektioner.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

IUP-registrering

I denna modul kan man som administratör i Simple School Reports sätta upp omgångar för IUP-registrering (Individuell UtvecklingsPlan). Som lärare kan man då fylla hur mål och utvärdering av IUP:er och man kan med en enkel knapptryckning genera IUP-dokument som följer skolverkets mall för IUP.

Som administratör kan man sätta upp personaliserade standardfraser som man med enkla knapptryckningar kan föra in i IUP-dokumenten.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

Registrering av skriftliga omdömen

I denna modul kan man som administratör i Simple School Reports sätta upp omgångar för skriftliga omdömen. Som lärare kan man i sina ämnen registrera omdömmen och skriva kommentarer. Man kan även skriva övergripande information om skolans insatser. Genom en enkel knapptryckning kan dokument för skriftliga omdömen genereras som följer skolverkets mall för skriftliga omdömen.

Som administratör kan man sätta upp personaliserade standardfraser som man med enkla knapptryckningar kan föra in i dokumenten.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

Listmallar

Listmallar är en modul för att skapa egna listor för eleverna. Till exempel listor för närvaro som tar hänsyn till inevarande dags frånvaroregisteringar. Eller listor för kontaktuppgifter till elever eller vårdnashavare utifrån ett visst urval.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

Budget

I budgetmodulen kan man utfrån antal elever skapa budgetkalkyl för skolans bidrag/intäcker och utgifter. Budgetn kan följas upp och man kan få en aktuell fingervisning över balansen mellan bidrag och utgifter på så specifika budgetposter man önskar.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

Samtycken

I modelen för samtyken kan man skapa och inhämta samtycken för användare i Simple School Reports. Det kan vara interna samtycken för lärare eller annan personal eller samtycken från vårdnadshavare, t.ex. samtycken om att få använda bilder i sociala medier eller samla in samtycken för vaccinationer. Modulen fungerar bra ihop med modulen för login av vårdnadshavare.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

E-postbilagor (minimodul)

Med denna minimodul kan man i epostutskick inkludera en eller flera bilagor.

E-postlogg - maillog (minimodul)

Med denna minimodul kan man se logg över alla epost som gått ut ur systemet. På så sätt har man möjlighet att spåra om vårdnadshavare blivit meddelad eller inte. Man kan se vad som meddelats, av vem och till vem. Observera att när epost skickas ut kan man inte garantera att epost kommer fram, t.ex. kan systemet inte veta om epostadressen är rätt stavad.

Man kan endast se epostlogg för upp till 3 månader bakåt i tiden.

Specialkost (minimodul)

I denna minimodul kan man per eleve registrera eventuell specialkost så att skolpersonal lätt kan se den informationen, t.ex. vid skolutflykter. Har man dessutom modulen listmallar kan inkludera specialkost i listor för elevgrupper vilket kan vara användbart får skolbespisning eller liknande.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

Utvecklingssamtal för elever

I modulen för utvecklingssamtal för elever kan man skapa omgångar för utvecklingssamtal för att hålla koll och hantera möten. Mail skickas för påminnelser om mötena och man kan ställa in hur lång tid innan mötet påminnelser ska skickas. Om man har modulen för login för vårdnadshavare kan vårdnadshavare själva boka/avboka utvecklingssamtal.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

Närvaroanalys

I modulen närvaroanalys kan man definera skolveckor längd och ramtider. Med detta som grund kan man få fram procentuell närvaro/frånvaro för elever utifrån närvarorapporteringarna och registrerade frånvarodagar. Analysen visar närvaro giltig frånvaro samt ogiltif frånvaro.

Se demostration av funktioner i denna modul här.

Närvaroanalys för period

Denna modul är en påbyggnad av modulen närvarostatistik och kan inte användas enskilt. I modulen närvaroanalys för period kan man ta fram närvarostatistik för en valfri period alla eller grupper av elever. Frånvaro visas även grupperat utifrån definerade procentuella grupper så att exempelvis man kan ta fram antal elever i perioden som har 15-25% frånvaro. Procentgrupperna kan man ändra själv.

Se demostration av funktioner i denna modul här.