Närvaro/frånvaro för kurs

Vimeo
Modul
Simple school report kärna

Denna film går igenom närvaro/frånvaro för kurser.