Dagsfrånvaro

Vimeo
Modul
Login för vårdnadshavare

Denna film går igenom hur dagfrånvaro registreras av vårdnadshavare.