Terminer

Vimeo
Modul
Simple school report kärna

Denna film går igenom hur man administrerar terminer.