Demofilmer

Registrera betyg

Modul
Betygsregistrering

Denna film går igenom hur betyg registreras. Kräver utökad modul.

Betygsstatistik

Modul
Betygsstatistik

Denna film går igenom hur man tar fram statistik för betygsregistreringar. Kräver utökad modul.

Registrera IUP

Modul
IUP-registrering

Denna film går igenom hantering av IUP. Kräver utökad modul.

Hantera IUP-mål

Modul
IUP-registrering

Denna film går igenom hantering av IUP-mål. Kräver utökad modul.